Gyvenime kaip kelionėje,
visi vykstame skirtingomis kryptimis,
skirtingais keliais...