SearchRecent postsCategoriesTags


Koučingo specialistų mokykla mokytojams

22    February 2016  —  23    March 2016
  Vilnius, Lithuania
3876

MOKYTOJAS – KOUČINGO SPECIALISTAS

Koučingo specialistų mokykla TIK švietimo astovams 

MOKYTOJAS – KOUČINGO SPECIALISTAS” (MKS programa) -  tai praktinis 64 valandų kursas, skirtas pedagogams ir kitiems švietimo sistemos atstovams, parengtas pagal Baltijos koučingo centro vedamą, Tarptautinės koučingo specialistų federacijos (ICF) patvirtintą programą „Leader as a coach“ (ACSTH lygis).

Pagrindiniai MKS programos tikslai:

 • Padėti dalyviams įsisavinti Koučingo sampratą ir ugdyti pagrindines koučingo specialisto kompetencijas ICF nustatytu lygiu.
 • Susikoncentruoti ties  koučingo taikymu visose mokymo srityse – supažindinant dalyvius su konkrečiais koučingo įrankiais ir technikomis tiek individualiam, tiek grupiniam koučingo taikymui mokykloje ar kitoje švietimo institucijoje.

MKS programos aprašymas:

“Mokytojas – koučingo specialistas”  (MKS programa) – tai 4 modulių kursas, suteiksiantis mokytojams ir švietimo specialistams galimybę įgyti pradedančio koučingo specialisto diplomą.  Programa yra orientuota į rezultatą per intensyvų 4 mėnesių procesą, nubrėšianti aiškią jungtį tarp Koučingo sąvokos, pagrindinių koučingo specialisto kompetensijų ir Tarptautinės koučingo federacijos nustatytų standartų bei etikos kodekso įsisavinimo.
Tuo pačiu MKS programa siekia ugdyti autentiškus ir kūrybingus koučingo specialistus bei kurti ir skatinti koučingo kultūrą mokyklose ir kitose švietimo institucijose.

MKS programą sudaro 4 moduliai-praktinės sesijos (16 valandų kiekvienas), dėstomi Tartptautinės koučingo federacijos ACSTH lygiu.

MKS programos 4 modulių datos ir temos:

Vilnius:

I modulis vasario 23-24 Emocinis intelektas – santykio su savimi ir kitais pagrindas

II modulis kovo 22-23 Koučingo samprata ir pagrindinės kompetencijos

III modulis balandžio 19-20  Įrankiai  individualiam ir grupiniam koučingui

IV modulis gegužės 24-25-26 Standartai ir kūrybiškumas koučingo profesijoje

Kaunas:

I modulis kovo 1-2 Emocinis intelektas – santykio su savimi ir kitais pagrindas

II modulis kovo 29-30 Koučingo samprata ir pagrindinės kompetencijos

III modulis balandžio 26-27  Įrankiai  individualiam ir grupiniam koučingui

IV modulis gegužės 31-birželio 1-2 Standartai ir kūrybiškumas koučingo profesijoje

Mokymo metodai:

MKS programos mokymų turinys – dinamiškas, interaktyvus, paremtas patyriminiu mokymusi per praktiką ir siekiantis išplėsti dalyvių sąmoningumą bei išugdyti kompetencijas, reikalingas koučingo specialistui, taikant individualaus ir grupinio koučingo metodus mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje.

Programos metu daugiausia dėmesio bus skiriama aktyviam dalyvių mokymuisi – derinamos paskaitos, praktinės užduotys, koučingo ir mentorystės metodai bei individualus mokymasis, siekiant sužadinti prigimtinį kiekvieno dalyvio smalsumą sužinoti, pritaikyti sau ir augti.

Patyriminis mokymasis ir praktinis taikymas – pagrindiniai MKS programos elementai. Modulių metu teorinės žinios bus paremtos praktinėmis užduotimis ir grįžtamuoju ryšiu,  o tarp modulių programos dalyviai savarankiškai praves 25 koučingo sesijas ir pildys refleksijų užrašus. Iki 4 modulio pradžios kiekvieno dalyvio bus prašoma pristatyti programos vadovui savo koučingo sesijų klientų grįžtamojo ryšio anketas bei asmeninių refleksijų užrašus  – individualaus praktinio mokymosi įrankius.  Savarankišką dalyvių mokymąsi pastiprins individualios koučingo sesijos su programos vadovu.

Diplomas:

Egzaminas raštu ir gyvai pravesta demo koučingo sesija suteiks galimybę kiekvienam dalyviui pademonstruoti įgytas žinias ir išvystytas koučingo specialisto kompetencijas pabaigus programą.

MKS programos lektoriai/supervizoriai

Irma Liubertienė (Programos vadovė)       

Irma LiubertieneIrma Liubertienė – Baltijos koučingo centro Koučingo specialistų programos absolventė (12 laida, 2012 m.),turinti Tarptautinės koučingo federacijos (ICF) patvirtintą ACSTH diplomą ir šiuo metu siekianti ACC lygio akreditacijos.

Irma Liubertienė dirba konsultante, koučingo specialiste ir lektore organizacijoje BCS International, vystančioje Emocinio intelekto  ir lyderystės programas visame pasaulyje.

Taip pat Irma yra Sveikos gyvensenos instituto įkūrėja, akredituota Hatha jogos instruktorė ir Vipassanos (sąmoningos) meditacijos meistrė.  Ji vadovaujasi kredo: „Visi atsakymai glūdi žmogaus viduje, bet jis atranda juos santykyje“.
Žmogaus santykis – pirmiausia su savimi, paskui su jį supančia aplinka – yra vedančioji ašis visoje Irmos veikloje, neišsemiama tema ir gyvenimo variklis.

Daug metų Irma dirba su vaikais ir mokytojais, inicijuodama įvairias programas Lietuvos švietimo sistemoje. Viena didžiausių iniciatyvų – Lyderystės akademija aktyviam jaunimui, nuo 2005 m. vykdoma kartu su Vilniaus Universitetu ir patvirtinta LR Švietimo ministerijos, kaip turinti teigiamą įtaką vystant jauno žmogaus lyderiavimo kompetencijas. 2012 m. Baltijos vadybos institutas suteikė šiai programai „Metų socialinės iniciatyvos“ titulą.
Naujausia iniciatyva – Emocinio intelekto ugdymas Lietuvos mokyklose, vykdoma kartu su organizacija Gelbėkit vaikus, įgyvendinanti Emocinio intelekto ugdymo programas mokytojams, tėvams ir vaikams ir siekianti, kad emocinio intelekto ugdymas taptų nacionalinio švietimo dalimi.

Irma yra knygos Lyderystė vaiko akimis bendraautorė, jos didžiausias indėlis rengiant knygą – atkreiptas dėmesys į tai, kiek daug teigiamų lyderio savybių vaikai turi natūraliai ir ko suaugusieji gali pasimokyti iš vaikų.

Didžiausi Irmos mokytojai yra sūnus Petras (7) ir duktė Ieva (5).

Oleg Kovrikov, ACC (Programos supervizorius)

Oleg Kovrikov

Olegas – pirmosios koučingo mokykos Baltijos šalyse bendraįkūrėjas.
Šių dienų akcentas bus santykių kūrimui. Mes mokysimes klausyti, girdėti, suprasti ir priimti vienas kitą. Tai yra vienos iš pagrindinių koučingo kompetencijų. Ta yra bet kurio bendravimo pagrindas.
Kai pavyksta sukurti santykį – atsiranda pasitikėjimas kitu ir savimi, atsiveria gilesnės temos ir klausimai. Tada į procesą integruojame kitas kompetencijas: kontrakto sudarymą ir orientaciją į konkretų rezultatą. Visa tai ir skiria koučingą nuo draugiško artimo bendravimo. Mes mokysimės balansuoti tarp stipraus santykio ir naudos siekimo. Pajausime plačias bendravimo galimybes ir išmoksime valdyti susitikimo procesą. Tokiu budu praktiškai įvaldysime pagrindines koučingo kompetencijas. Tuo pačiu – kiekvienas nustatys sau tobulintinas vietas ir tolimesnio profesinio augimo planą.
Mes, kaip grupės dalyviai dirbsime per save, dirbsime su savimi. Todėl akcentas bus i praktiką, į tai kas vyksta tarp musu. Tai bus gyvas ir intensyvus procesas. Daugiau panašus į realų gyvenimą, nei į teorinį išmokimą.

 

Povilas Petrauskas, ACC (Programos supervizorius) 

Povilas Petrauskas, ACCPovilas – Baltijos koučingo centro vadovas, ICF Lietuva prezidentas, Points of You koučingo žaidimo treneris.
Visi šie pavadinimai yra nieko verti, jei kažkada gyvenime siekei tik jų. Povilo nuomone – visi mūsų pasiekimai yra kažkada susidaryti veiksmų planai, kurie galiausiai būna vainikuoti tam tikrais rezultatais.
„Vienareikšmiškai didžiausi pasiekimai yra tai, kas artima, kas kiekvieną dieną priverčia nusišypsot. Šiuo atveju – mano šeima ir veikla. Turbūt nebūtų jokio iš turimų užsiėmimų, jei to daryti neskatintų mano krykštaujantys sūnūs ir lygiai taip pat su manimi viskuo besidominti žmona.“ – Povilas.

Koučingas Povilui – nauji atradimai gyvenime, kurie prasidėjo 2002-aisiais. Būtent koučingo pagalba visų pirma buvo išsigryninta, kas gyvenime teikia malonumą ir džiaugsmą. Turbūt būta ir kitų variantų, kaip tai pasiekti, bet koučingas tuo metu buvo turbūt labiausiai „laiku ir vietoj“.
Dabar koučingas yra dar labiau kaip žaidimas, nes būtent ten ir galima atrasti daugiausiai. Gyvenimas, kaip žaidimas. Kai žiūri į jį rimtai, bet su šypsena – tada visi pasirinkimai yra daug paprastesni. To Povilas išmoko ir mielai pasidalina su kitais.
Tas bus ir šioje programoje: būtent per žaidimą ir leisime sau eiti koučingo pramintu keliu. Bus ir linksma, ir daugiau variantų atrasti save, pažinti kitą.

Mokymų medžiaga:

Visa mokymų metu reikalinga medžiaga tiek teorinei, tiek praktinei veiklai bus išdalinta mokymų metu. Taip pat dalyviams bus duodamos rekomendacijos savarankiškam namų skaitymui tarp modulių, atsižvelgiant į asmeninius gebėjimus ir sukauptas žinias.

 

Programos vadovė:
Irma Liubertienė    +370 616 26508

El. paštas: irma@mokykla.lt

Mokymų darbotvarkė:
I diena     nuo 10.00 iki 18.00  (įskaitant 2 arbatos ir pietų pertraukas)

II diena   nuo 9.00 iki 17.00 (įskaitant 2 arbatos ir pietų pertraukas)

Lankomumas:
56 programos valandos yra privalomos kiekvienam dalyviui. Praleidus daugiau kaip 8 valandas mokymų, yra siūloma jas išklausyti su kita mokymų laida.

Egzaminas:
Prieš baigiant programą, kiekvienas dalyvis turės galimybę pademonstruoti savo žinias ir kompetencijas egzamino raštu ir žodžiu (demo koučingo sesijos) metu.

Dalyvio mokestis:  2400 LTL (Tai yra pirmosios laidos kaina. Vėliau šį programa kainuos brangiau)

Į mokestį įskaičiuotos visos mokymų,  maitinimo, medžiagos ruošimo ir diplomo parengimo išlaidos.

REGISTRACIJA į pirmąją koučingo specialistų mokyklą TIK švietimo atstovams.

 

REGISTRUOTIS

Pirmoji koučingo specialistų laida mokytojams

Rezervuokitės vietą ir įgykite įrankius Jūsų profesijai!

 

 

1 Modulis

Emocinis intelektas – santykio su savimi ir kitais pagrindas  

 

 • Kas yra emocinis intelektas ir kodėl jis toks svarbus visam elgesiui?
 • Skirtumai tarp emociškai intelektualaus ir neintelektualaus mokytojo
 • Kas yra žmogaus elgesio ir motyvacijos pagrindas?
 • EI asmeninis profilis
 • Savivertės galia
 • Asmeninės vertybės ir jų taikymas
 • Pagrindinės EI savireguliacijos sritys: autentiškumas, balansas, savistaba, pozityvumas, lankstumas, reagavimas į stresą
 • EI santykio su kitais sritys

 

Veikla:

 • Emocinio intelekto suvokimas teorijoje ir  praktikoje – asmeninio EI profilio įsisavinimas, santykio su savimi ir kitais aspektu.
 • Interaktyvūs mokymai,   praktinės užduotys dalyvių emocinio intelekto suvokimui ir lavinimui.

Išvystytos kompetencijos:
Sąmoningumas apie asmeninius emocinius poreikius, vertybes, savivertę ir pagarbą kitiems, savęs ir kitų pajautimą, savireguliaciją ir socialinius įgūdžius

 

 

2 Modulis

Koučingo samprata ir pagrindinės kompetencijos     

 • Koučingo samprata
 • Mokytojas – koučingo specialistas – koučingo naudojimas ugdant kitą žmogų
 • Pasitikėjimo ir glaudaus ryšio suformavimas
 • Pagrindinės koučingo kompetencijos – ryšys, klausimasis visu kūnu, stiprių klausimų uždavimas klientui.
 • Atidumas (anglMindfulness)  – buvimas ‘čia’ ir ‘dabar’, gyvenimas duotuoju laiku– koučingo kompetencijos ‘buvimas su klientu’ vystymas
 • Tiesaus bendravimo ugdymas per didesnį savęs ir kitų pajautimą 

 

 

 

Veikla:

 • Koučingo sąvokos ir filosofijos įsisavinimas
 • Sąmoningumas apie ‘santykio suformavimą’ – sėkmingos koučingo sesijos  pagrindą -  autentiškumo, atvirumo, nuoširdumo ir pasitikėjimo vystymas.
 • Asmeninių stipriųjų kompetencijų  suvokimas ir tobulintinų erdvių išgryninimas.
 • Dalyvių suvokimo ir sąmoningumo išplėtimas, atidumo ir ‘buvimo’ elemento įvedimas visuose procesuose.

Išvystytos kompetencijos:
Pasitikėjimo ir glaudaus ryšio užmezgimas su klientu,  Aktyvus klausymasis, Stiprių klausimų uždavimas, Buvimas procese

 

 

3 Modulis

Individualaus ir grupinio koučingo įrankiai

   

 • Koučingo kontrakto supratimas /pajautimas –  ‘grūdų nuo pelų’ atskyrimas – kas yra tikroji  koučingo sesijos užklausa
 • Kliento sąmoningumo didinimas
 • Koučingo proceso modeliavimas – galimybių kūrimas,  kliento matymo išplėtimas
 • Planavimas ir koučingo tikslų iškėlimas
 • Koučingo proceso valdymas ir atskaitomybė – dėmesio sutelkimas ir grąžinimas į tai, kas svarbu klientui bei pasitikėjimas klientu, paliekant jam atsakomybę už veiksmus.
 • Grupinis koučingas – kas svarbu ugdant grupę žmonių?

 

Veikla:

 • Užduotys vystyti dalyvių sąmoningumą apie koučingo procesą.
 • Koučingo įrankių ir technikų įsisąmoninimas per teoriją ir praktiką
 • Koučingo, kaip efektyvaus ugdymo proceso suvokimas/pajautimas
 • Skirtingų modelių pristatymas ir panaudojimas praktikoje
 • Koučingo kultūros kūrimas švietimo instotucijoje

Išvystytos kompetencijos
Koučingo kontrakto supratimas, Kliento sąmoningumo kūrimas, Veiksmų modeliavimas, Koučingo proceso valdymas.

 

 

4 Modulis

Standartai ir kūrybiškumas koučingo profesijoje 

 • Etikos kodas ir standartai, apibrėžti Tarptautinės koučingo federacijos (ICF)
 • Koučingo profesija praktikoje – asmeninės vizijos kūrimas
 • Kūrybingumas koučinge – metaforų, istprijų, kortelių, nuotraukų, žaidimų naudoimas– kaip būti kūrybišku?
 • Autentiškumas koučinge– savojo stiliaus išgryninimas ir vystymas
 • Pasirengimas egzamnui

 

Veikla:

 • Tarptautinės koučingo federacijos (ICF) nustatytų standartų įsisąmoninimas
 • Individualios ir grupinės koučingo užduotys
 • Teorija ir praktinės užduotys dalyvių kūrybiškumo ugdymui
 • Asmeninės vizijos ir veiksmų plano kūrimas
 • Egzamino užduoties isuvokimas

Išvystytos kompetencijos:
Tarptaitinės koučingo federacijos (ICF) Etikos kodekso ir standartų įsisąmoninimas,
Asmeninės koučingo taikymo švietimo institucijoje vizijos sukūrimas  

REGISTRACIJA į pirmąją koučingo specialistų mokyklą TIK švietimo atstovams.


Share Share Share